Er zijn vele websites die we tegenkomen op internet. Wanneer we een goede website vinden plaatsen we de website hier om jullie er ook van te laten genieten.

 


linkedin-groupVeLA LinkedIn Group


Stichting LogisticaStichting Logistica

De Stichting Logistica is een bundeling van organisaties en bedrijven die logistieke diensten en producten aanbieden. Het betreft hier bedrijven die als fabrikant, importeur of productonafhankelijk adviesbureau actief zijn.


evoEVO Vereiniging

EVO behartigt de logistieke belangen van 30.000 bedrijven die goederen te vervoeren hebben. Met elkaar zijn de leden van EVO verantwoordelijk voor 1,3 miljoen banen en meer dan 70 procent van alle goederenverplaatsingen in Nederland, inclusief import en export, over weg, water rails en door de lucht. EVO maakt samen met haar leden een vuist voor ondernemend Nederland. Files? Onnodig strenge regels? Onvoldoende marktwerking? Wij zorgen ervoor dat uw belangen op het netvlies staan van beleidsmakers. Vanuit Den Haag, maar ook in de regio en in Brussel.


logovlmVereniging Logistiek Management - vLm

vLm is een beroepsvereniging voor logistiek managers en specialisten en telt bijna 1900 leden. Onze doelstelling is: het bevorderen van de professionele ontwikkeling van (aankomend) logistici door het bieden van een netwerk en het uitwisselen van kennis en ervaring. vLm biedt de 'infrastructuur' voor het opbouwen van een logistiek netwerk.


tln 10 redenen 180x60

Transport en Logistiek Nederland (TLN)

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is de grootste en toonaangevende belangenbehartiger in het goederenwegvervoer en logistieke dienstverlening. TLN behartigt voor haar ruim 6.000 leden (variërend van kleine transportbedrijven tot grote logistieke dienstverleners) de belangen. TLN levert een uitgebreid individueel dienstenpakket en verzorgt de collectieve belangenbehartiging, zowel nationaal als internationaal.


ndl-hidc Nederland Distributieland

Nederland Distributieland (NDL/HIDC) is een vereniging met bijna vierhonderd leden. Onze leden zijn logistieke dienstverleners, verladers, financiële instellingen, consultants, personele dienstverleners, ICT-leveranciers, regionale en lokale overheden, kenniscentra, universiteiten en hogescholen. Allemaal bedrijven en organisaties die zich direct of indirect bezighouden met logistiek via alle ´modaliteiten´: weg, water, spoor, lucht en leidingen, en met de vestiging van buitenlandse bedrijven in Nederland. Onder de naam Holland International Distribution Council (HIDC) promoot Nederland Distributieland (NDL) Nederland als ‘Gateway to Europe’ in het buitenland.


dinalogDinalog

Bij Dinalog werken ruim 700 bedrijven en kennisinstituten samen aan de innovatie van de logistieke en supply chain sector. Dat doen we in meer dan 50 projecten. Door die kennis te delen kunnen we samen de sector laten groeien: delen is vermenigvuldigen.


nlo Stichting Nederland is Logistiek

In de ‘Stichting Nederland is Logistiek’ werkt een aantal brancheorganisaties samen met de overheid en het bedrijfsleven om de dynamiek, meerwaarde en innovatieve kracht van logistiek voor het voetlicht te brengen. Om de uitstraling van de sector, het werkveld en het vakgebied meer in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid: logistiek als ‘de kunst van het slim organiseren’. In een brede campagne laten we zien dat het bij logistiek draait om ‘slim organiseren’ en laten we (toekomstige) hogeropgeleiden zien dat logistiek een aantrekkelijk vakgebied en werkveld is.


connekt Connekt

Connekt is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat partijen verbindt om te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. Het verbinden van leden en delen van kennis, kunde en initiatieven staan hierbij centraal. Het doel is om in een preconcurrentiële samenwerking markten voor bedrijven te ontwikkelen en beleid voor overheden op effectieve wijze tot uitvoer te brengen. Connekt heeft voortdurend aandacht voor actuele mobiliteitsgerelateerde thema's en richt zich vooral op ITS, logistiek en openbaar vervoer. Als netwerkorganisatie organiseert Connekt talloze activiteiten om kennisuitwisseling en samenwerking tussen leden te faciliteren.


duurzamelogistiek Duurzame Logistiek

Het programma Duurzame Logistiek ondersteunt 250 koplopende bedrijven op het gebied van duurzame goederenlogistiek. De kerndoelen van Duurzame Logistiek zijn om binnen 5 jaar t.o.v. het gekozen ijkjaar (vanaf 2007):
• de winstgevendheid van bedrijven te verhogen
• en tegelijkertijd de CO2-uitstoot met > 20% te verlagen.

agrologistiek Agrologistiek

Agrologistiek ontwikkelt en realiseert meer efficiënte logistieke concepten voor de keten van land tot winkelschap, waardoor de transportbehoefte vermindert en de kwaliteit van het product én van de omgeving verbetert. Die ontwikkeling is van groot belang om onze concurrentiepositie nu en in de toekomst veilig te stellen.