VLM

 
    
   Postbus 1058
      3860 BB Nijkerk
    033-24 73 417
     
     
    
    www.vlm.nl
     vCard

 

 

 

 

 

 

De beroepsvereniging voor Supply Chain Management

vLm is dé beroepsvereniging voor logistiek managers en specialisten en telt bijna 1700 leden. Onze doelstelling is het bevorderen van de professionele ontwikkeling van (aankomende) logistici door het bieden van een netwerk en het uitwisselen van kennis en ervaring.

vLm biedt de ‘infrastructuur’ voor het opbouwen van een logistiek netwerk. De ervaringen die logistici uitwisselen met vakgenoten tijdens vLm-bijeenkomsten, seminars en excursies zorgen voor een verdieping van de logistieke kennis. Met ongeveer vier evenementen en bijeenkomsten per maand die worden georganiseerd door, voor en met leden uit het actieve vLm netwerk, kortom een zeer actieve beroepsvereniging.

Onder het label vLm Logistiek College leiden diverse opleidingsinstituten op tot European Senior Logistician (ESLog), European Junior Logistician (EJLog) en European Master Logistician (EMLog). Deze opleidingen volgen de Europese logistieke standaard van de European Logistics Association (ELA) in Brussel en hebben een modulair karakter. Na het behalen van de benodigde certificaten mogen de kandidaten voor de Senior en Junior opleidingen respectievelijk de titel EJLog, ESLog of EMLog achter hun naam voeren.

Een Community binnen vLm is een groep leden die een gemeenschappelijke interesse heeft en dit vanuit deze gemeenschappelijkheid wil uitdragen op enigerlei wijze binnen en/of buiten de vereniging. Het initiatief voor een Community ligt in de meeste gevallen bij de leden zelf. Een groep actieve leden met gemeenschappelijke interesse mag zich een vLm Community noemen op het moment dat zij zich conformeren aan de vLm Community richtlijnen, waarin de spelregels zijn opgenomen.

vLm kent drie groepen Communities te weten Communities ingedeeld op basis van: thema, doelgroep, geografie.